Čie sú domény?

I keď sa to zdá byť zrejmé, nie je odpoveď na túto otázku úplne jednoduchá a dôvody, prečo tomu tak je často stoja za celou radou patálií, ktoré s doménami ich užívatelia majú.

Domény (doménové mená), které využívame, nás často nestoja príliš veľa peňazí. Obvyklý ročný poplatok je radovo niekoľko EUR. Ak ale pod týmito doménami prevádzkujeme úspešné internetové stránky, reálna hodnota toho, že nás ľudia na internete nájdu práve pod touto adresou (pod touto doménou) je často nevyčísliteľná. Držitelia domén by preto mali pamätať na to, že aj keď registrátori často poskytujú doménové služby za nízke ceny a svoje procesy preto intenzívne automatizujú, starají sa o veľmi cenné položky v životoch firiem a osôb aktívnych na internete.

Každý držiteľ domény by preto mal investovať predovšetkým vlastný čas na to, aby problematike „vlastníctva“ domén, a hlavne problematike jeho zmien, veľmi dobre rozumel.

Prečo teda nie je otázka vlastníctva tak jednoduchá?

V prvom rade je na mieste upresniť, že správne nie je možné hovoriť o vlastníctve podobnom tomu, keď nám patrí nejaká „vec“. Ten, kto využíva doménu, nie je nikdy jej úplným vlastníkom, len na určené (predplatené) obdobie vlastní práva k nakladaniu s danou doménou. Preto sa u domén nehovorí ako o vlastníkovi, ale ako o držiteľovi.

Dobre teda, doménu nemôžem vlastniť, ale len držať. Prečo by teda ale malo byť komplikované určiť, kto tým držiteľom je. Vysvetlenie súvisí s tým, že v doménovom svete existujú „továrne“ na domény (centrálne registry) a taktiež „predajcovia a servisy“ (registrátori) viď ….  Obe organizácie majú svoje oddelené databázy klientov. Naviac, klient môže odchádzať od jednoho registrátora k inému a nemusí pritom meniť majiteľa domény. Tým môžu vznikať rozdiely medzi údajmi u registrátora a údajmi o držiteľovi domény v centrálnom registri.

A okrem toho, u každého registrátora môže mať jeho zákazník rozdielne úlohy (role) v súvislosti s doménou. Poďme si tieto dôležité role vysvetliť.

Zákazník registrátora

Zákazníkom registrátora je ten, kto si u neho (na jeho webových stránkach) vytvorí svoj zákaznícky účet. Zákazníkom môže byť fyzická osoba (nepodnikateľ) alebo firma.

Kontaktná osoba u registrátora

Ak je zákazníkom fyzická osoba, je zrejme zároveň i kontaktnou osobou, tzn. že osobne s registrátorom komunikuje. U firiem to ale môže byť inak. Zákaznícky účet firmy môže obsahovať ako hlavnú osobu človeka oprávneného za firmu konať (konateľ, majiteľ, riaditeľ) a zároveň kontaktnú osobu (napríklad technika, asistentku a pod.). Táto kontaktná osoba potom typicky môže pod zákazníckym účtom prevádzať potrebné technické operácie u domény, ale nemôže napríklad meniť držiteľa domény.

Platca

U ACTIVE 24 je možné mať pre jednotlivé služby nastavené oddelené role správcu účtu (inak tiež majiteľa obchodného prípadu) a role platcu. Platca má vytvorený vlastný zákaznícky účet a  ten je priradený ku zvoleným službám ako osoba, ktorá za služby platí.

Držiteľom domény je vždy tá osoba alebo organizácia, ktorá je uvedená v databáze „továrne“ (centrálneho registra) a je vždy tvorená menom, emailovou adresou a ďalšími údajmi. Toto je veľmi dôležité! Niečo iné je to, kto sa o doménu stará prostredníctvom svojho účtu u registrátora. Účet u registrátora môže znieť na inú osobu alebo inú firmu. A ak dochádza k prevodom domény od jedného registrátora k inému, môže sa ľahko stať, že údaje o držiteľovi v centrálnom registri budú iné, než údaje zákazníckeho účtu u registrátora.

Akékoľvek zmeny v menách, názvoch, adresách i iných kontaktných informáciách je preto potrebné vždy čo najskôr oznámiť a opraviť u svojho registrátora. Zmeny je nutné zohľadniť vždy na oboch miestach!  U registrátora i v databáze centrálneho registra. A ak starostlivosť o domény zveríte do rúk zástupcu (napríklad oprávneného technika), vždy dbajte na to, aby držiteľom domény bola správna osoba.

V opačnom prípade hrozia komplikácie, vrátane toho, že môžete o doménu nenávratne prísť. Ako? Veľmi jednoducho. V praxi sa často stáva, že o domény sa firme stará konkrétna osoba, ktorá má prístup do účtu u registrátora a ako jediná s registrátorom komunikuje. Ak ale vo firme dôjde ku zmene tejto osoby, ale kontaktné údaje v zákazníckom účte u registrátora zostanú rovnaké, môže sa stať, že nikto v spoločnosti, ktorá doménu prevádzkuje, nebude reagovať na emaily registrátora vyzývajúce na úhradu predlžovacieho poplatku a doména potom môže byť pre nezaplatenie zrušená.

Späť na zoznam tém

Na tomto webe používame súbory cookie, aby sme mohli zaistiť jeho plnú funkčnosť, analyzovať návštevnosť a prípadne vhodne prispôsobiť obsah a reklamu konkrétnym užívateľom. Všetky takto získané informácie spracovávame v súlade s dokumentom Vyhláseniem o ochrane osobných údajov.